Правила користування сайтом

I. Загальні положення

Відвідуючи, переглядаючи або використовуючи веб-сайт jusgo.com.ua (далі - JusGO) та/або оплативши платні послуги, Ви визнаєте, що прочитали Правила/Умови, зрозуміли, погодилися і прийняли їх.

Ці Правила/Умови час від часу можуть змінюватися (уточнюватися), додаватися або видалятися без попереднього сповіщення Користувача і такі зміни набирають чинності негайно після публікації на сайті. Ваше зобов’язання розглянути ці Правила/Умови перед кожним використанням сайту і продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтесь на будь-які зміни.

У разі незгоди фізичної/юридичної особи (далі – Користувач) з Правилами/Умовами і/або їх новою редакцією, при нездатності чи/або небажанні зрозуміти юридичне значення положень даних Правил/Умов Користувач повинен припинити використання веб-сайту і покинути даний сайт. Ваше подальше використання сайту зараз або після публікації будь-яких змін цих правил, БУДЕ ВКАЗУВАТИ на прийняття вами цих правил, включаючи ЗМІНИ до них.

II. Персональна консультація

1. Умови замовлення персональної консультації

1.1. На підставі даних умов JusGO надає Користувачу можливість скористатися платними послугами з пошуку та аналізу в законодавстві необхідної інформації та складання юридичних документів, а Користувач приймає та оплачує замовлені послуги.
1.2. Послуги надаються шляхом надсилання текстової відповіді Користувачу на його електронну пошту, яку він вказав та надіслав у формі замовлення на веб-сторінці http://jusgo.com.ua/index.html
1.3. JusGO гарантує, що відповідь на замовлення буде готувати особа, яка має кваліфікацію "Юрист".

2. Права та обов'язки сторін

2.1. JusGO зобов’язаний:
- зберігати конфіденційність інформації Користувача, отриманої від нього при замовленні послуг, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.2. Користувач зобов’язаний:
- надавати достовірні дані та іншу інформацію необхідну для надання замовлених послуг;
- своєчасно оплачувати замовлені ним послуги;
- користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і ціни на сайті JusGO;
2.3. JusGO має право:
- відмовити Користувачу в наданні послуг у разі відсутності підтвердження оплати замовлених послуг;
- отримувати від Користувача необхідні додаткові відомості, які можуть вплинути на повноту та якість надання послуг;
- відмовити Користувачу у наданні послуг, якщо порушене ним питання виходить за межі спеціалізації фахівців у галузі права JusGO;
- на обробку та використання наданих Користувачем персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” з метою надання йому юридичних послуг.
2.4. Користувач має право:
- у разі виникнення зауважень щодо якості послуг повідомляти про них JusGO письмово і своєчасно на ел. адресу go@jusgo.com.ua;
- в односторонньому порядку відмовитися від послуг JusGO до моменту здійснення оплати послуг;
- користувач на власний розсуд користується правом надсилати запитання до JusGO на сайті jusgo.com.ua

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість Послуг з надання персональних юридичних консультацій та складання юридичних документів встановлюється JusGO шляхом виставлення рахунку(вартості послуг) у електронній пошті та примірним переліком платних послуг, який опублікований на сайті за адресою http://jusgo.com.ua/oplata.html
- Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.
3.2. Послуги надаються за умови внесення предоплати в розмірі 100% на рахунок JusGO. Датою початку надання послуг є дата надходження коштів на рахунок JusGO.
3.3. JusGO має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої послуги. У випадку зміни ціни раніше внесена Користувачем оплата за новими цінами не перераховується.
3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4. Вирішення спорів

4.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежного виконання Правил/Умов або у зв’язку з ними, сторони будуть прагнути до їх врегулювання шляхом переговорів.
4.2. При недосягненні мирної угоди шляхом переговорів спори підлягають розгляду у судовому порядку.
4.3. JusGO звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється стихійні лиха, масові безладдя, технічні збої, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

5. Момент вступу в силу Умов. Термін дії.

5.1. Умови надання послуг набувають чинності з моменту здійснення Користувачем оплати Послуг, що має підтверджуватися фактом надходження коштів на рахунок JusGO та діють до моменту надання результату замовлених послуг(юридичного висновку) по суті замовлених послуг на електронну адресу Користувача вказану ним у формі замовлення відповідно до п. 1 Розділу II цих Правил.
5.2. Послуги за які надійшла оплата від Користувача, вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 24 годин з моменту направлення Користувачу результату замовлених послуг від нього не виставлена обгрунтована рекламація. У випадку відсутності рекламації акт прийому-здачі виконаних робіт (послуг) вважається підписаним, а послуги наданими належним чином.

III. Інші положення

Будь-яке копіювання та розповсюдження текстів юридичних питань (замовлень від Користувачів), а також відповідей (текстів консультацій) на них Юристів заборонено.

JusGO не несе відповідальності за збої і перерви в роботі Сайту, схоронність інформації, правильність і своєчасність її доставки. JusGO зі свого боку, вживає всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної і коректної роботи Сайту.

Забороняється будь-яке комерційне використання інформації, відтворення текстів чи їх фрагментів, які знаходятся чи стали відомі через сайт JusGO.com.ua з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.