Юрист on-line | JusGO.com.ua

Цивільно-правова відповідальність учасників ДТП. (відшкодування шкоди)

Наслідком будь-якої дорожньо-транспортної пригоди(ДТП) є заподіяння майнової або моральної шкоди, як мінімум одному з учасників, чи третій особі. Найпоширенішим видом звісно є - зіткнення транспортних засобів, в силу різних причин, наслідком якого є їх ушкодження, та шкода здоров’ю людей.

В результаті зіткнення трансортних засобів, виникають правовідносни, за якими з одного боку є потерпілий(особа, якій завдано майнову та моральну шкоду), з другого - заподіювач шкоди.


Загальні підстави відповідальності за шкоду, визначені у ст.1166 ЦК України. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не через її вину. Юридична консультація у таких випадках необхідна в будь-якому випадку.

Шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки(транспортні засоби належать до таких), відшкодовується на загальних підставах, а саме:

1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою;
2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується;
3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що мають істотне значення.

Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини. Вони несуть солідарну відповідальність, якщо завдана шкода є неподільною.


Шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Слід зазначити, що транспортний засіб як джерело підвищеної небезпеки, виступає лише під час - його експлуатації.

Згідно пункту 1.10 ПДР власником транспортного засобу - є фізична чи юридична особа, що володіє майоновими правами на транспорт, та має на це відповідні докумнети.

Особа, що керує транспортним засобом в силу трудових відносин - не визнається власником джерела підвищеної небезпеки, і не несе відповідальність за завдану шкоду потерпілому.

Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. (ст. 1172 ЦК)
У власника є право регресу(зворотньої вимоги) до водія, за нормами трудового права. Регресні позови підприємст, до працівників не задовольняются, якщо вина працівника не встановлена.
Регресний позов задовольняється тільки в розмірі прямого дійсного збитку, проте не більше середнього місячного заробітку.

Власник джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, завдану цим джерелом, якщо доведе, що вона була заподіяна внаслідок протиправного заволодіння цим джерелом, іншими особами, не з його вини.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Важливе місце в доказах заподіяної шкоди, займає автотоварознавча експертиза, за допомогою якої визначається реальний розмір збитків, вартість деталей та відновлювальних робіт.

Крім матерільної шкоди, особа має право, просити відшкодування і моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка може складатися з:
  • фізичного болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
  • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
  • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Тому консультація юриста, яку ви можете замовити на http://jusgo.com.ua/ допоможе, якщо буде необхідніть виступати у суді.

Нормативні акти, які регулють цивільно-правову відповідальність, за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки:

  • ст. 22, 1166,1172,1187,1188,1192,1193 "Цивільного кодексу України"
  • Правила дорожнього руху України (ПДР)
  • ч.2 п.3 постанови ПВСУ від 27 березня 1992 року
  • ч.2 п.20 постанови ПВСУ від 25 травня 1997 року
  • Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.