Юрист on-line | JusGO.com.ua

Оформлення права на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину – це процесуальний нотаріальний документ, який засвідчує перехід права власності на майно від спадкодавця до спадкоємців. Не можна успадкувати лише право на спадкове майно, не взявши на себе обов’язки(борги), з ним пов’язані. Спадкоємець не може успадкувати одну частину спадку, а від іншої відмовитися. Якщо успадковане майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину є для спадкоємців основним правовстановлюючим документом.

Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом спадкоємцю, який прийняв спадщину. Загальний строк на прийняття спадщини встановлений у відповідності до вимог Цивільного кодексу України в 6 місяців і починається з дня відкриття спадщини(день смерті спадкодавця). По закінченню цього строку у спадкоємця виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.

Для отримання свідоцтва про право на спадщину, спадкоємець зобов’язаний особисто подати заяву про прийняття спадщини(за законом чи заповітом) до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини(останнє місце проживання спадкодавця чи місце знаходження його майна), або відправити її поштою, попередньо засвідчивши справжність підпису на заяві в нотаріальному порядку. Спадкоємець, який не подав у встановлений термін заяву про прийняття спадщини, але фактично вступив в управління спадковим майном(проживав разом зі спадкодавцем) на протязі 6 місяців з дня відкриття спадщини, має право на основі ч.3 ст.1268 ЦК України подати заяву про прийняття спадщини після спливу зазначеного строку, і отримати свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадкоємець пропустив строк на прийняття спадщини - потрібно скористатися послугами юриста для отримання в судовому прядку додаткового строку. Юридичні послуги on-line мають досвід у цій категорії справ. Спадкоємець, якому за рішенням суду встановлено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини, зобов’язаний в межах встановленого судом строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини заяви про видачу йому свідоцтва про право на спадщину. Не допускається прийняття заяв про прийняття спадщини, складених від імені спадкоємців їх представниками на основі довіреностей. Нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину лише за місцем відкриття спадщини, на основі ст.. 66 Закону України «Про нотаріат» і у відповідності до вимог ст. 1221 ЦК України.

При оформленні права на спадщину нотаріус зобов’язаний виконати ряд процесуальних дій у відповідності до порядку, встановленого п.п. 205-238 Інструкції «Про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України». Він зобов’язаний: встановити факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкування за законом або за заповітом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину та належність цього майна спадкодавцю, претензії кредиторів, заяви відказоодержувачів, тощо. На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи.

Якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців, то свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них окремо із визначенням імені і часток у спадщині. Таке правило діє і у випадку, коли спадщину на нерухоме майно прийняло декілька спадкоємців.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Тому отримання свідоцтва про право на спадщину є правом спадкоємця, яким він може скоритатися у будь-який час. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину, адже, прийнявши спадщину в порядку, передбаченому ст.ст. 1268, 1270 ЦК України, він забезпечив своє право на отримання свідоцтва в майбутньому.

Для того щоб ваш перший похід до нотаріуса не був марним, надаємо вам приблизний перелік документів, які необхідні для оформлення спадщини:

• свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті;
• довідка про останнє місце реєстрації померлого (видається ЖЕКом або ОСББ);
• довідка форми №3(про склад сімї) (видається ЖЕКом або ОСББ);
• паспорти, ідентифікаційні номери спадкоємців;
• заповіт (при наявності);
• документи, що підтверджують родинні відносини (наприклад: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);
• документи, що підтверджують право власності спадкодавця на майно;
• експертна оцінка майна (якщо спадкується нерухоме майно).

Важливим є, відразу погодити вартість ведення спадкової справи та інших послуг з нотаріусом, оскільки після заведення спадкової справи її має вести цей нотаріус до кінця, і у випадку завищення вартості послуг перед видачею свідоцтва, звернутися до іншого нотаріуса не буде можливості. В будь-якому випадку радимо проконсультуватися з юристом після відкриття спадщини.

рекомендація
Попросіть у нотаріуса довідку про вартість послуг з ведення спадкової справи та видачі свідоцтва про право на спадщину.
Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.