Юрист on-line | JusGO.com.ua

Порядок набрання чинності нормативно-правовими документами

Види документівПорядок набрання чинностіПідстава
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадянМають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.Ст. 57 Конституції України
Закони УкраїниЧерез десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях.Ст. 94 Конституції України.

п. 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97
Зміни до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачене внесення таких змін.Ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP
Нормативно-правові акти Верховної Ради України Через десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях. п. 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97
Нормативно-правові акти Президента України
Міжнародні договори України Після надання Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародного договору відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» в порядку та строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб. Ст. 14 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV.
Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затверджене постановою Кабміну від 17.06.94 р. № 422
Постанови Кабінету Міністрів України З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Ст. 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII
Постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом Не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
Постанови, прийняті Верховною Радою, які містять положення нормативного характеру З дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не передбачено інше. Ст. 138 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI
Постанови Верховної Ради, що приймаються з конкретних питань із метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій З дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою. Ст. 138 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI
Розпорядження Кабінету Міністрів України З моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. Ст. 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII
Постанови Кабінету Міністрів України, що затверджують технічний регламент Не раніше ніж через 6 місяців з дня опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». Ст. 19 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII
Постанови, розпорядження та інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які не визначають права та обов’язки громадян З дня їх прийняття, якщо більш пізній термін не передбачений самими актами. п. 5 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які визначають права та обов’язки громадян Не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або такі, що мають міжвідомчий характер Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України або обласними і прирівняними до них управліннями юстиції, якщо в них не встановлений більш пізній термін набрання чинності. п. 3 Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92
Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру З моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший термін набрання ними чинності. п. 7 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97
Нормативно-правові акти, занесені до Державного реєстру З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування. п. 5.4 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5
Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування. п. 7 ст. 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI
Накази Фонду державного майна України, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування. п. 4 ст. 9 Закону України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 р. № 4107-VI
Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. п. 1 ст. 2 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI
Постанови Правління Національного банку України, що регулюють відношення, суб’єктами яких є органи державної влади і місцевого самоврядування, банки, підприємства, організації та установи незалежно від форм власності, а також фізичні особи Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України, якщо в них не встановлений більш пізній термін набрання чинності.

Не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони відповідно до закону пом’якшують або скасовують відповідальність.
Ст. 56 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV
Рішення, ухвали, постанови Суду Після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення касаційної або апеляційної інстанції набирає чинності з дня її прийняття\проголошення.

Ухвала набирає чинності з дня її винесення.
Ст. 85, 93, ст. 105, ст. 11111 Господарського процесуального кодексу України від 06.11.91 р. № 1798-XII

Ст. 186, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV

Ст. 106, 223, 294, 319, 349 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV
Рішення і висновки Конституційного Суду України З дня підписання.
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, надання висновку.
Ст. 152 Конституції України.

Ст. 67, ст. 73 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. № 422/96-ВР
Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.