Юрист on-line | JusGO.com.ua

Натиснувши комбінацію клавіш CTRL + F та ввівши в пошуковий запит номер статті, можна дізнатись, хто уповноважений складати протокол по даній статті.

Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. У разі необхідності оскарження постанови ви можете скористатися юридичними послугами JusGO.com.ua.

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати:

Уповноважені на те посадові особи Стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення
органів внутрішніх справ
(Національної поліції)
частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 188-47, 189 - 196, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20
органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки статті 164, 183, 188-16
органів охорони здоров'я статті 45, 46, 46-2, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги
органів охорони культурної спадщини статті 92, 188-33
органів державного енергонагляду стаття 103-1
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження статті 98, 101-103, 188-14
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті стаття 136
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 188-7
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів статті 42-2, 156, 164-6, 164-7
фінансових органів статті 164, 164-1
підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі статті 99, 103-1
підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи стаття 138
органів державної санітарно-епідеміологічної служби статті 42-1, 42-2, 188-22
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю частини перша - четверта, сьома статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1
лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій споживчої кооперації стаття 42-2
державних органів реєстрації актів цивільного стану стаття 212-1
органів Антимонопольного комітету України статті 164-3, 166-1 - 166-4
органів управління кінематографією стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції
органів Державної прикордонної служби України частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204 - 204-2, 205 - 206-1
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації; стаття 212-11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу електронним (аудіовізуальним) засобом масової інформації
органів Служби безпеки України стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6
органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31
органів державної податкової служби статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3
органів рибоохорони частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами
центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації частина друга статті 112, частина третя статті 133
органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння частина перша статті 189-1
Національного банку України статті 163-12, стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій
органів державного фінансового контролю статті 163-12, 164-12, 164-14
Рахункової палати статті 164-12, 164-14, частини п'ята і шоста статті 188-19
органів управління архівною справою і діловодством стаття 92-1, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції
служби державної охорони природно-заповідного фонду України частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91
органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті 173, 174, 178, 182, 184-1, 185 і 185-7
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю статті 188-17, 212-4
органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації стаття 186-6
відділу контролю Апарату Верховної Ради України частини перша-четверта статті 188-19
підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики стаття 185-12
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38,188-45
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації стаття 188-25
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів стаття 188
суб'єктів державного фінансового моніторингу стаття 166-9, частина п'ята статті 166-11, стаття 188-34
адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій стаття 92
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку статті 163-7, 163-12
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі стаття 188-27
міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори частина друга статті 166-10 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру
центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів стаття 188-41
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду стаття 171-2
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, стаття 212-11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу друкованим засобом масової інформації чи інформаційним агентством
органів залізничного транспорту частини друга і третя статті 123
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, частини перша - четверта статті 166-11
Національного агентства з питань запобігання корупції стаття 188-46
Національного антикорупційного бюро України стаття 185-13
центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та його територіальних органів стаття 166-23
посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад статті 103-1, 103-2, 104, частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 152, частини перша та друга статті 152-1, статті 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159 - 160, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5, 197, 198
голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму статті 212-7, 212-9, 212-11 - 212-20
кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі статті 212-16 - 212-18, 212-20
посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями стаття 149-1
посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями статті 197, 198
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган статті 51, 179
працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій стаття 179
державні виконавці стаття 188-13
секретар судового засідання, секретар суду стаття 185-5, частина перша статті 185-6
судовий розпорядник стаття 185-3
слідчий частина четверта статті 184, статті 185-4, 185-11
уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини статті 188-39, 188-40, 212-3 (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4
громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури стаття 92
громадський інспектор з охорони довкілля частина четверта статті 85, статті 88-1, 91
голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів стаття 212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
голова, заступник голови Вищої ради юстиції стаття 188-32
голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або її члена
голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або її члена)
державні інспектори з питань інтелектуальної власності статті 51-2, 164-9, 164-13, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів
прокурор статті 172-4 - 172-20, 185-4, 185-8, 185-11
державні інспектори сільського господарства стаття 51-2
державні інспектори з племінної справи у тваринництві стаття 107-1
командири (начальники) військових частин статті 172-10 - 172-20

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-20 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві стаття 161
2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону стаття 202
3) інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті 116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130
4) громадський лісовий інспектор статті 63, 64-70, 73, 76, 77
7) громадський інспектор з охорони довкілля статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153
7-1) громадський інспектор сільського господарства статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4
9) посадові особи органів залізничного транспорту частина перша статті 123
10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян статті 120, 175, 188-8
11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань
посадові особи органів Державної прикордонної служби України статті 121-1, 195
17) державні інспектори сільського господарства стаття 104-1
19) особи, уповноважені на проведення перевірок під час здійснення ними архітектурно-будівельного контролю статті 96, 96-1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 188-42
20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду статті 65, 65-1, 66, 72, 73, 77, 77-1, частини перша і третя статті 85
У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.