Юрист on-line | JusGO.com.ua

Строки позовної давності (загальні та спеціальні)

Випадки застосування строку позовної давності

Строк позовної давності

Підстава
Загальна позовна давність 3 роки* ст. 257 ЦКУ

Щодо виконання окремих видів договорів

Договір дарування розірвання договору 1 рік ст. 728 ЦКУ
Договір підряду на капітальне будівництво виявлення недоліків некапітальних конструкцій 1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи абз. 2 ч. 3 ст. 322 ГКУ
2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи
виявлення недоліків капітальних конструкцій 3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи абз. 3 ч. 3 ст. 322 ГКУ
10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи
відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій 30 років з дня прийняття роботи замовником абз. 4 ч. 3 ст. 322 ГКУ
Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту 10 років з дня прийняття побудованого об’єкта ч. 5 ст. 324 ГКУ
відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень 30 років з дня прийняття побудованого об’єкта
Договір поруки припинення договору після закінчення строку, встановленого в договорі поруки ч. 4 ст. 559 ЦКУ
6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя
1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя
Договір оренди (найму) щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі 1 рік з моменту повернення речі наймачем ст. 786 ЦКУ
щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі 1 рік з моменту припинення договору найму
Договір побутового підряду вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором 10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника ч. 3 ст. 872 ЦКУ
2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закону № 1023-XII

Спеціальні строки позовної давності

Стягнення неустойки (штрафу, пені) 1 рік п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ
Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації 1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості п. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ
Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 1 рік п. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, ч. 4 ст. 362 ЦКУ
Виявлення недоліків проданого товару 1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку ст. 681 ЦКУ
6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів ч. 8 ст. 269 ГКУ
Перевезення вантажу, пошти 1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів) ст. 925 ЦКУ
Оскарження дій виконавця заповіту 1 рік ст. 1293 ЦКУ

Строки позовної давності із Сімейних правовідносин

Щодо вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу 3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності ч. 2 ст. 72 СКУ
До вимоги про визнання батьківства 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство ч.2 ст. 129 СКУ
До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини 1 рік від дня реєстрації народження дитини ч. 3 ст. 138 СКУ
До вимоги про визнання материнства 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю дитини ч. 3 ст. 139 СКУ

Строки позовної давності із Трудових правовідносин

У справах про порушення прав працівника 3 місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права ч. 1 ст. 233 КЗпП
У справах про звільнення працівника 1 місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки ч. 1 ст. 233 КЗпП
У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації 1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди ч. 3 ст. 233 КЗпП
У справах щодо стягнення належної працівнику заробітної плати без обмеження будь-яким строком ч. 2 ст. 233 КЗпП

Строки позовної давності із Адміністративних правовідносин

Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень 3 місяці з дня винесення ст. 303 КУпАП
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. ч. 2 ст. 99 КАСУ
У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби 1 місяць ч. 3 ст. 99 КАСУ
Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком 1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. ч. 4 ст. 99 КАСУ
Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів 1 місяць ч. 5 ст. 99 КАСУ

* Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін

Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.