Юрист on-line | JusGO.com.ua

Види соціальних допомог, пільг та компенсацій

Назва соціальної допомоги Нормативно–правові акти, відповідно до яких надається допомога, визначаються порядок і умови її надання Перелік супровідних документів, які необхідно подати для отримання соціальної допомоги
Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». 1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. декларація про доходи та майновий стан за формою, затвердженою Мінпраці;

3. довідка про доходи кожного члена сім»ї.
Призначення субсидій на закупівлю твердого палива та скрапленого газу Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, прид-бання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». 1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. декларація про доходи та майновий стан за формою, затвердженою Мінпраці;

3. довідка про доходи кожного члена сім»ї.
Призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»
1. Довідка видана лікувально-профілактичним закладом встановленого-зразка;

2. заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

3. довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

4. довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;

5. довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

6. довідка з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що жінка – суб’єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески;

7. особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.
Призначення допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»


Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»
1. заява одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія свідоцтва про народження дитини;

3. оригінал довідки виданої органом реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини.
Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»


Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»
1. заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія рішення про встановлення опіки чи піклування;

3. копія свідоцтва про народження дитини;

4. довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і є вихованцями навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей);

5. довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, стипендії і допомог, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»


Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»
1. заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2. довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;

3. копія свідоцтва про народження дитини;

4. довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

5. усиновителі подають також копію рішення про усиновлення;

6. вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію вразі втрати годувальника або соціальну пенсію;

7. мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»


Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року №250 «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям»
1.заява;

2. документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;

3. декларація про доходи та майно (заповнюються на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

4. довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).
Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» 1. непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
- заява про згоду надавати соціальні послуги;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

2. особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
- заява про необхідність надання соціальних послуг;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3. законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
- заява про необхідність надання соціальних послуг;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»


«Порядок надання держав-ної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 30.04.2002 № 226/293/169
1. заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

2. паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

3. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

4. оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

5.довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання;

6. довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.

7. іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»


Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 року №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»
1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по-батькові, місце реєстрації;

3. копія трудової книжки;

4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

5. декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

6.копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

7. довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання.
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року №189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія свідоцтва про народження дитини;

3. довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

4. довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.
Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»». Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 року №26 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового за-безпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціа-льних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»». 1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія свідоцтва про народження дитини;

3. довідка про доходи

4. рішення суду
Підготовкак документів для призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2. копія паспорта;

3. документи що підтверджують особливі заслуги

4. копія трудової книжки
Направлення на альтернативну (невійськову) службу Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»


постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.99 №2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»
1. заява за формою, затвердженою Мінпраці;

2.копія паспорта

3. копія свідоцтва про освіту;

4. довідка з військомату
Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 "Про щорічну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильсьлої катастрофи"
1. заява особи;

2. копія паспорта;

3. копія посвідчення постраждалої особи (для 1-ї категорії – копія вкладки, копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності, пов’язаної з наслідками аварії на ЧАЕС);

4. реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання допомоги.
Визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача дублікату посвідчення у разі втрати його або псування Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”


Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 „Про затвердження порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
1. заява;

2. копія паспорта;

3. фотографія 3х4 1 шт.;

4. документи, що підтверджують право на встановлення відповідного статусу.
Надання статусу "Ветеран праці” Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” 1. Заява;

2. копія паспорта;

3. копія пенсійного посвідчення;

4. довідка про обчислення стажу роботи;

5. фотографія

Юридичну консультацію ви завжди можете замовити у нас на сайті JusGO.com.ua

Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.