Юрист on-line | JusGO.com.ua

Порядок і умови надання щорічних відпусток.Роз'яснення

Відпустка - це встановлений законом календарний період, протягом якого працівник вільний від виконання своїх трудових обов'язків, та має право розпоряжатися вільним часом на власний розсуд. Вона надається, як правило, за відпрацьований робочий рік і зберігає за працівником місце роботи, із збереженням у передбачених законом випадках — заробітної плати. Робочий рік обчислюється з дня укладення трудового договору, але у передбачених законом випадках може надаватися і раніше.

Тема відпусток є досить обширною, але ми постараємося розглянути коротко, саме основне, щоб ви змогли орієнтуватися. Є 2 основні види відпусток:
1) Основна відпустка(24 календарних дні*);
2) Додаткові відпустки(у звязку з навчання, творча, соціальна та ін. передбачені законом).
*В залежності від особливостей та умов праці, категорій працівників - кількість днів може бути збільшена.

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом, і доводиться до відома всіх. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, та особисті інтереси працівників.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
2) інвалідам;
3) особам віком до вісімнадцяти років;
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

  • ст. 79 Кодекс законів про працю України
  • Закон України "Про відпустки"
  • Любое копирование материалов, допускается только с разрешения владельца сайта, или указания ссылки на источник.